Tidsbestilling

Tidsbestilling og receptfornyelse:
 
Ring ml. 9-12

 Du kan med fordel se dine aftaler på klinikken og bestille medicin via app'en "min-læge", samy bestille medicin via app'en "medicinkortet".

Grundet øget fokus på at begrænse forbruget af beroligende medicin, sovemedicin, morfica og morficalignende præparater, udskrives disse kun i helt særlige tilfælde, og kun efter personlig henvendelse.