Receptfornyelse

Receptfornyelse:
 
Ring ml. 9-12, benyt patientportalen på hjemmesiden eller bestil vha. app'en "medicinkortet"

Grundet øget fokus på at begrænse forbruget af beroligende medicin, sovemedicin, morfica og morficalignende præparater, udskrives disse kun i helt særlige tilfælde, og kun efter personlig henvendelse.